YHS_4438

Een goede plek

De Regenboog, locatie Retranchement biedt je kind een stevige basis. In school herken je de rust en de heldere structuur. Zo kan je kind veel leren. Het leert de belangrijke basisvakken (taal, rekenen, lezen en schrijven) op een gedegen en bewezen manier. Eerst een uitstekende instructie van de juf of meester. Daarna slim oefenen op een chromebook en met elkaar. Naast de basis bieden we boeiend thematisch onderwijs. Je kind gaat onderzoekend leren.

  • Meer- en hoogbegaafde leerlingen dagen we uit met verdiepende oefeningen en een apart Plusklas-aanbod.
  • Leerlingen die het lastiger vinden om te leren, bieden we extra hulp, oefening en ondersteuning. (zie leerlingenzorg)

Christelijke school

De Regenboog is een open christelijke school voor iedereen die waarde hecht aan christelijk onderwijs. De Bijbel, het geloof in God en de christelijke waarden zijn onze inspiratiebron. Je kind merkt dat aan de Bijbelverhalen, de liedjes en de vieringen met kerst en Pasen. Wij rekenen erop dat leerlingen hieraan meedoen.

Op De Regenboog bieden we een stevige basis voor een kleurrijke toekomst!

Aanmelden