YHS_4485

Onderwijs in groep 1 en 2

Als je kind op school begint, kan het de eerste tijd rustig wennen aan het naar school gaan. Groep 1-2 heeft een vrij vast dagritme. Dat voelt vertrouwd. Er is dan veel ruimte om onderzoekend en spelend te leren. De (spel)activiteiten staan centraal, want kleuters leren álles spelend!

Vanuit de grote kring en na de dagopening gaat je kind lekker vrij spelen in de spelhoeken. Dit gaat bij de oudere kinderen door. Grotere kleuters krijgen wel vaker opdrachtjes en werkjes van de leerkracht. Er wordt steeds meer ontwikkelingsgericht gewerkt.

Thematisch werken

Je kleuter maakt dagelijks werkjes naar aanleiding van een thema. Soms alleen, soms in groepjes. De kinderen knutselen, tekenen, kleien en bouwen. Ook spelen ze binnen en buiten met educatieve spelletjes. Ze kiezen deze zelf via een activiteitenbord (puzzels, lotto’s, mozaïek, constructiemateriaal). Er zijn ook taal- en rekenactiviteiten voor de kinderen. Daarnaast leren kleuters in hun spel en in werkvormen ook veel over hun emoties en over omgaan met elkaar (de sociaal-emotionele ontwikkeling; zie Kanjertraining).

Ontwikkeling volgen

De leerkrachten houden van elk kind de leerlijnen bij (zoals op het gebied van rijmen, tellen, ruimtebegrip en motoriek), zodat we helder zicht hebben hoe je kind zich ontwikkelt. We volgen de ontwikkeling met de leerlijnen jonge kind van ParnasSys. Zo bieden we elk kind activiteiten aan die precies passen bij de onderwijsbehoefte.

Gemengde groep 1-2

Kinderen van 4 tot 6 jaar zitten bij elkaar in de groep. Zo leren kleuters niet alleen iets van anderen, maar kunnen zíj anderen ook iets leren. Jonge kleuters raken gemotiveerd door wat ze oudere kleuters zien doen en trekken zich eraan op. In heterogene groepen vinden ze gemakkelijker hun gelijken en vallen ze niet meteen buiten de groep als ze meer of juist minder aankunnen. Je kind kan in deze gemengde groep op eigen niveau spelen en werken.

Meer weten?

In de handige leerjaargids vind je nu al op hoofdlijnen praktische en inhoudelijke informatie over de kleuterklassen. Of lees onze visie op kleuteronderwijs.

Aanmelden