YHS_4360

Goed modern onderwijs

We zijn trots op onze leerlingen, hun ontwikkeling en hun mooie resultaten!

Het vakmanschap en de aandacht van de leerkracht zijn de belangrijkste voorwaarden voor de ontwikkeling van je kind. De juf of meester geeft je kind ook het goede voorbeeld. We verzorgen goed onderwijs, dat optimaal aansluit bij je kind:

  • We gebruiken goede, moderne en bewezen lesmethoden.
  • We hebben bekwaam en betrokken personeel, dat zich blijft ontwikkelen.
  • We volgen de ontwikkeling en de resultaten van de leerlingen op de voet.
  • We zorgen dagelijks voor heel goed onderwijs.

In de afgelopen jaren hebben we de volgende moderne methoden aangeschaft, die heel goed passen bij onze visie op onderwijs en bij onze ambities:

  • Staal, methode voor taal en spelling;
  • Blits, methode voor studievaardigheden;
  • Take it easy (Engels voor groep 1 t/m 8);
  • Veilig leren lezen (leren lezen voor groep 3);
  • Wereld in getallen, versie 4 (rekenmethode voor groep 3 t/m 8).

Bij Natuur en Techniek verbinden we het techniek- en natuuronderwijs. Samen met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven organiseren we activiteiten om leerlingen te laten ervaren wat ze allemaal kunnen met techniek.

Chromebooks

Er zijn meer dan genoeg chromebooks (laptops) in school! Je kind werkt ermee in elke groep. Op een chromebook oefent je kind heel gericht leerstof, passend bij het eigen tempo en niveau. Je kind ontwikkelt ook computervaardigheid op een goed basaal niveau en de mediawijsheid neemt toe. Kinderen ontwikkelen tijdens het onderzoekend leren een kritische houding en kunnen steeds beter de betrouwbaarheid van online informatie beoordelen.

Het boek, het schrift en de pen blijven we ook gebruiken op locatie Retranchement.

Aanmelden