YHS_4559

Leerlingenzorg

We vinden het belangrijk om te zien of je kind groeit in zijn ontwikkeling. Daarvoor zijn de dagelijkse observaties van de leerkracht belangrijk. Deze let op het werk, maar ook op de antwoorden en reacties van je kind. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van je kind via observatielijsten, methodetoetsen en Cito-toetsen.

We krijgen daardoor zicht op wat je kind nodig heeft de komende weken of maanden: meer hulp of meer uitdaging bijvoorbeeld. We gebruiken onze observaties om het aanbod af te stemmen op je kind en de groep. En zo verbeteren we telkens ook de kwaliteit van ons onderwijs. We mogen dan ook terecht trots zijn als de resultaten in een jaar weer goed zijn.

Schoolondersteuningsprofiel

Als blijkt dat je kind meer uitdaging of ondersteuning nodig heeft, spelen onze moderne methoden voldoende in op die verschillen. We passen het programma nog verder aan als dat beter is voor je kind (en haalbaar is voor school).

Uiteraard bespreken we dit vooraf met jullie als ouders. Vaak is naast de leerkracht ook de intern begeleider (IB’er) daarbij betrokken. De IB’er ondersteunt de leerkracht en heeft namens school contact met het zorgnetwerk rond de school.

In de schoolgids vind je uitgebreide informatie over onze leerlingenzorg.

Aanmelden