YHS_4598

Samen met ouders

Goede samenwerking tussen school en thuis is belangrijk en heel fijn voor je kind! We zijn immers samen verantwoordelijk voor zijn optimale ontwikkeling en welbevinden.

Korte lijntjes met de groepsleerkracht zorgen ervoor dat we over en weer bijtijds op de hoogte zijn van belangrijke gebeurtenissen in het leven van je kind, thuis en op school.

Er zijn verschillende manieren waarop we contact onderhouden en informeren, zoals via de handige ouderapp voor huiswerk, nieuwtjes en foto’s, maar ook ‘live’ tijdens ouderavonden. Lees hier meer over in de schoolgids.

Aanmelden