YHS_4281-HDR

Het team

Op Retranchement heeft je kind in de eerste plaats te maken met de eigen groepsleerkracht. Deze geeft les aan de groep en begeleidt de kinderen. Het komt voor dat een groep les krijgt van verschillende groepsleerkrachten, bijvoorbeeld omdat ze in deeltijd werken. We streven naar maximaal 2 leerkrachten per groep, zodat je kind vertrouwd raakt met de eigen juf of meester. Aandacht is onze kracht.

Blijven leren

Ons team volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en we leren daarover met en van elkaar. Daarom zijn er elk schooljaar meerdere studie(mid)dagen en overleggen buiten schooltijd. Door ons te blijven ontwikkelen vergroten we de onderwijskwaliteit en zorgen we voor het beste onderwijs voor je kind.

Specialisten

Naast de leerkrachten coördineren de intern begeleiders de hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. We hebben in ons team specialisten op het gebied van rekenen, taal, lezen, ICT en toekomstgericht onderwijs, hoogbegaafdheid, het jonge kind, cultuur, sport en gezondheid.

Het onderwijsondersteunend personeel zorgt dat alles buiten de les op rolletjes loopt en dat de school schoon is. Een ICT’er is verantwoordelijk voor de software en het integreren van de computers in het lesgeven.

Stagiairs

De Regenboog is een opleidingsschool. Stagiairs komen hier graag vanwege de fijne sfeer en omdat ze heel veel leren van ervaren collega’s.

Studenten van de Marnix Academie (pabo) lopen stage en doen onderzoek in onze school. Met hun onderzoek ontwikkelen wij ons onderwijs weer verder. Daarnaast zijn er mbo-stagiairs die een opleiding volgen tot onderwijsassistent of pedagogisch werker.

De kinderen zijn gewend aan de stagiairs en hebben ook veel baat bij deze ‘extra handen’. Zij helpen bijvoorbeeld individuele leerlingen die extra uitleg en oefening nodig hebben. Dankzij de roc-stagiairs heeft de leerkracht meer tijd en aandacht voor de groep.

Het team

hetty

Hetty

Directeur

Zonder relatie, geen prestatie.

Cobi

Cobi

Intern begeleider

Een kind gelukkig zien, is het mooiste dat er is!

Gera

Gera

Administratie

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

Groep 1/2

Jowelle

Groep 1/2 en aanspreekpunt voor de locatie

"Alles wat je aandacht geeft groeit"

"Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans"

Danielle

Daniëlle

Groep 1/2 + ondersteuning

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

Marja

Marja

Groep 3/4

Het mooiste in mijn lokaal?
De kinderen die het elke dag vullen.

sjors

Sjors

Groep 3/4

'Kijk hoever je al bent gekomen, niet hoe ver je nog hebt te gaan’

Elsemieke

Elsemieke

Groep 5/6

"Want zij gelooft in mij..."

Kansen + Geloven + Vertrouwen = groeien

Ellen

Ellen

Groep 5/6

"zien" van het kind, luisteren en praten met het kind over zijn ontwikkeling en manier van leren.

Trots? Jazeker. We werken samen met kind en ouders en mogen zo het kind begeleiden in zijn/haar ontwikkeling. We creëren kansen voor elk kind.

margreet

Margreet

Groep 7/8

Je bent moediger dan je gelooft, sterker dan je lijkt en slimmer dan je denkt!

Kees

Kees

Plusklas en ICT

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en tot bloei komen als ze zich veilig voelen en het naar hun zin hebben op school.

Aanmelden