YHS_4393

Peuterspeelzaal in school

Onze locatie is met onze school, de naschoolse opvang, de peuterspeelzaal, kinderoefentherapie, typeles en logopedie een kindcentrum.

Peuters zijn welkom vanaf 2 jaar in peuterspeelzaal Ieniemienie. Vrijwel alle kinderen stromen door naar kleutergroepen van De Regenboog. Ze kennen het gebouw, voelen zich er veilig en vertrouwd, en spelen met ons speelgoed. Er is een goede, nauwe samenwerking met SKG.

Aanmelden