YHS_4531

Goede resultaten

Kinderen krijgen heel goed les op De Regenboog. Ontdek onze scores op Scholen op de kaart. Met ons onderwijs zorgen we voor een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs (vo). Zo leren de kinderen in groep 7 en 8 stapje voor stapje hun huiswerk goed plannen, leren en maken.

De omliggende vo-scholen geven aan dat we goede adviezen geven. Zo komt je kind op een passend niveau terecht en kan het succesvol doorgroeien in het vervolgonderwijs.

Aanmelden